4 Bước Gieo Hạt – Công Thức Duy Nhất Giúp Bạn Làm Chủ Cuộc Đời

Chúng ta đều mong muốn đạt đến cuộc sống thành công và hạnh phúc thật sự. Một công thức bí truyền từ Trí Tuệ Cổ Xưa của hơn 2,500 năm trước sẽ là điều bạn cần khám phá nếu bạn thật sự muốn chuyển hoá cuộc sống của chính mình để đạt đến thành công và hạnh phúc thật sự.

4 bước Gieo Hạt – công thức DUY NHẤT giúp bạn chủ động tạo nên điều mình mong muốn. Đây là một công thức thực hành cần sự nghiêm túc & kiên trì từ bạn để tạo nên kiệt tác cho cuộc sống bạn mong muốn.

Đây là bài được dịch từ trang The Knowledge Base của thầy Geshe Michael Roach

Step Number One. A Single Sentence. Say what it is that you want, in a single, short sentence.

Đầu tiên – bước 1: Hãy nói điều bạn mong muốn trong 1 câu đơn, ngắn gọn. Một Câu Đơn Duy Nhất

Step Number Two. The Plan. The plan has two parts. First you have to plan where you’re going to plant your seed. When you plant a seed for a flower or tree, you need to choose your soil. For a karmic seed, you need another person: other people are the earth in which you plant your seeds. It’s almost impossible to plant a seed just in yourself—you need someplace else to plant it, another person. So part of step two, part of the planning, is to choose this person.

Bước 2 – Một Kế hoạch 

Kế hoạch cần có hai phần. Trước tiên, bạn cần lên kế hoạch đâu sẽ là nơi bạn gieo trồng hạt giống. Điều này đang muốn nói đến việc khi bạn muốn trồng một bông hoa hay một cái cây, bạn cần phải lựa chọn loại đất phù hợp. Và để gieo trồng hạt giống nghiệp, bạn cần tìm một người khác – một người mà sẽ là mảnh đất để bạn gieo hạt. Đó gần như là điều không thể để gieo trồng hạt giống cho chính bạn, bạn cần một nơi khác – một người khác – để gieo trồng hạt giống. Vậy nên, 1 phần trong Bước 2, cho việc lập kế hoạch, chính là lựa chọn người sẽ là nơi mà bạn gieo hạt.

It should be someone who wants the same thing that you want. And now the second half of the planning is to decide where you’re going to help them. If you want your seed to grow big and to grow fast, then the plan has to be as specific as possible. You can plant some seeds just by planning to help somebody, but they won’t be very strong. You have to actually carry your plan out, to get the result you want. 

Đó nên là người có cùng mong muốn với bạn. 

Và bây giờ, phần còn lại của việc lên kế hoạch chính là quyết định bạn sẽ làm gì để giúp đỡ họ. Nếu bạn mong muốn hạt giống của mình lớn lên mạnh mẽ và nhanh chóng, thì kế hoạch cần phải càng chi tiết, càng cụ thể, càng tốt. Bạn đã có thể gieo được những hạt giống chỉ với việc lập kế hoạch để giúp đỡ ai đó, tuy nhiên, chúng sẽ không mạnh mẽ lắm. Bạn phải thực sự thực hiện kế hoạch của mình để đạt được kết quả bạn mong muốn.

And simply, that’s all there is to step three. Call them, meet them, and talk about how you can help them, and then actually help them with their problem.

Bước 3 – Hành Động

Bằng một cách rất đơn giản và cũng là những điều bạn cần làm ở bước 3. Đó là, hãy điện thoại cho họ, hẹn gặp họ và nói về kế hoạch bạn có thể giúp họ. Sau đó, hãy thực sự hành động giúp đỡ họ giải quyết vấn đề của họ.

Step number four is Coffee Meditation. you make a lot of karmic seeds in your mind just by doing the first three steps. Deciding what you want in your life plants some seeds. Planning to help somebody else plants a lot more. And then actually helping them piles more seeds on top of these. But the most important is this last step, Coffee Meditation. Just leaning back on your bed at night and thinking about all the things you’ve done today to help someone else is absolutely the most powerful way to plant seeds. It seems too easy; we feel like we need to suffer bigger to get bigger goals in our life, but maybe the truth is just the opposite.

Bước 4 – Thiền Cà Phê

Bạn đã tạo ra rất nhiều hạt giống nghiệp trong tâm trí của mình chỉ bằng việc thực hiện 3 bước đầu tiên. Việc quyết định điều bạn muốn trong cuộc sống sẽ gieo một số hạt giống. Lên kế hoạch giúp đỡ người khác sẽ gieo được nhiều hạt hơn. Và sau đó thực sự giúp họ sẽ chất lên thêm nhiều hạt giống nữa. Nhưng điều quan trọng nhất chính là bước cuối cùng, Thiền Cà Phê. Chỉ cần tựa lưng vào giường vào buổi tối và nghĩ về tất cả những điều bạn đã làm hôm nay để giúp đỡ người khác thì chắc chắn, đây chính là cách mạnh mẽ nhất để gieo trồng hạt giống. Điều này nghe có vẻ quá đơn giản, chúng ta thường cảm thấy rằng mình sẽ cần phải làm những điều lớn lao hơn để đạt những mục tiêu lớn hơn trong cuộc đời. Nhưng có vẻ như sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Maybe the most powerful karmic seeds are the ones we plant just by relaxing and being contented about the small goodnesses that we’ve been doing for others. It’s not a matter of pride, just enjoying whatever we’ve been able to do.

Có lẽ những hạt giống nghiệp mạnh mẽ nhất là những hạt giống chúng ta gieo trồng chỉ bằng cách thư giãn và hài lòng về những điều tốt đẹp nhỏ bé mà chúng ta đã làm được cho người khác. Đó không phải là sự tự hào hay tự mãn, chỉ đơn giản là tận hưởng về những điều mình có thể làm được.

None of us is perfectly good, but none of us is perfectly bad either. We have a choice, as we go to sleep at night, to think about the problems of our life, or to think about the bright spots. 

Không ai trong chúng ta là hoàn toàn tốt, nhưng cũng không ai trong chúng ta là hoàn toàn xấu. Chúng ta có quyền lựa chọn, khi đi ngủ vào ban đêm, sẽ suy nghĩ về những vấn đề của cuộc sống hay suy nghĩ về những điều tốt. 

When we’re tired, we tend to exaggerate our problems. The very word meditation means that we take the normal flow of our thoughts—in this case, worrying about our problems while we fall off to sleep—and muscle the mind over to some good thoughts: Who did I try to help today? This is exactly the goal of meditation: to control the direction in which the mind flows. 

Khi mệt mỏi, chúng ta thường có xu hướng phóng đại vấn đề của mình – Thiền Định đơn giản là chúng ta sử dụng dòng chảy trong suy nghĩ của mình – và trong trường hợp này, bạn đang lo lắng về những vấn đề của mình trong khi chìm sâu vào giấc ngủ, thay vì tập trung suy nghĩ của mình vào những suy nghĩ tốt rằng hôm nay bạn đã cố gắng giúp đỡ những ai. Và đây mới chính là mục tiêu của Thiền Định, đó là kiểm soát dòng chảy của tâm trí.

So come home from work, and cook your dinner. Clean up the dishes, and watch a bit of TV if you really have to—or do a bit of emailing or Facebook. Then take your bath, and get into your nightclothes. Sit down on your bed, or just lie halfway down on some pillows and prop your chin up on your hand, and stare at the ceiling. Get that dreamy look on your face that you used to have in high school when you were thinking about your boyfriend or girlfriend, wondering when your next date would be.

Vậy nên, sau khi bạn đi làm về và nấu bữa tối, hãy dọn dẹp chén đĩa và xem tivi một chút nếu bạn thật sự muốn, hoặc kiểm tra email hay lướt Facebook. Sau đó thì hãy tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái, hãy ngồi xuống giường, ngã người lên chiếc gối, dùng tay chống cằm và nhìn lên trần nhà với nét mặt mơ màng như thời còn học trung học, khi bạn nghĩ về người yêu mình, nghĩ về buổi hẹn hò tiếp theo.

It may seem strange to say it, but that daydreaming was pretty close to real meditation. Don’t feel like you have to tie your legs up in a pretzel to get to this same deep place in your mind. And then just go into your Coffee Meditation: the last of the Four Steps, the true technique for farming mental seeds. Plant your seeds with these four, and the things you want to happen in your life will come to you, fast and strong.

Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng cái việc mơ màng và hình dung đó khá giống với việc thiền định thật sự. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ cần ngồi xếp bằng, khoanh chân trong tư thế thiền định để đi đến nơi sâu thẳm trong tâm trí của bạn. Bạn chỉ cần đi vào việc Thiền Cà Phê, là bước cuối cùng trong 4 bước Gieo Hạt – một công cụ thật sự để bạn gieo trồng những hạt giống tinh thần. Hãy gieo trồng hạt giống với 4 bước Gieo Hạt này, và sau đó, những điều bạn mong muốn diễn ra trong cuộc đời sẽ đến với bạn, nhanh chóng và mạnh mẽ.

The Four Steps

  1. Say what it is you want in your life, in a single short sentence.
  2. Plan who it is you’re going to help get the same thing, and which place you’re going to take them to, to talk about it.
  3. Actually do something to help them.
  4. Do your Coffee Meditation: as you go to sleep, think of the good things you’re doing to help them.

 

 

Bốn bước Gieo Hạt

  1. Hãy nói những gì bạn mong muốn trong cuộc sống, trong một câu đơn ngắn gọn.
  2. Lên kế hoạch xem bạn sẽ giúp ai đạt được điều tương tự, nơi bạn sẽ đưa họ đến và nói về kế hoạch này.
  3. Hãy thực sự làm điều gì đó để giúp đỡ họ.
  4. Thực hành Thiền Cà phê: khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp bạn đã và đang làm để giúp đỡ họ.
  • Nguồn tham khảo: The Knowledge Base

Với việc thực hành 4 bước Gieo Hạt, bạn không chỉ đang chủ động tạo ra điều mình mong muốn mà bạn còn mang lại lợi ích cho những người xung quanh bằng cách giúp họ cũng đạt điều họ mong muốn. Bạn có thể bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ và những việc nhỏ để giúp đỡ người khác, và dần dần, bạn sẽ nhìn thấy những điều vi diệu mà 4 bước Gieo Hạt giúp chuyển hoá tích cực cho cuộc sống của bạn.

Người thành thạo trồng cây bằng 4 bước Gieo Hạt sẽ ko cần tốn thời gian để tìm kiếm xem hoa sẽ nở ở đâu. Vậy nên, hãy thực 4 bước Gieo Hạt để chủ động tạo ra điều mình muốn và đạt được thành công một cách hiệu quả.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chờ chút! Đừng ra đi tay trắng!!!!

Nếu bạn muốn nhận 07 bí quyết đã giúp xây dựng công việc kinh doanh tạo ra doanh thu hàng trăm triệu đô la mỗi năm thì bấm nút bên dưới để nhận nhé.