Geshe Michael Roach và câu chuyện Cây bút trong Năng Đoạn Kim Cương

Năng Đoạn Kim Cương là gì? và tất cả những gì bạn cần phải biết

Năng Đoạn Kim Cương nguồn gốc từ trí tuệ cổ xưa hơn 2000 năm tuổi được Geshe Michael Roach ứng dụng thành công trong kinh doanh và cuộc sống,…