Câu trả lời của bạn đã được lưu lại và gửi đến nhà tư vấn của bạn. Hãy có mặt đúng giờ theo lịch tư vấn để đạt hiệu quả tư vấn tốt nhất. Mọi hỗ trợ xin liên hệ hotlilne: 0939.403.000