Hãy trả lời những câu hỏi bên dưới để chúng tôi hiểu hơn về tình huống bạn đang gặp phải.