Sale!

PU2024 VIP Mastering Selft Talk – Làm Chủ đối thoại nội tâm để thành công

Original price was: 15.880.000₫.Current price is: 11.180.000₫.

Hết hàng

Danh mục:

 

Thời gian: 19:30 – 22:00 tối 12,14,16 tháng 3 năm 2024 

Những điều kỳ diệu về Đối thoại nội tâm để thành công

1. Hiểu về việc độc thoại nội tâm
2. Độc thoại nội tâm ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?
3. Những mô thức độc thoại nội tâm thông thường (tích cực và tiêu cực)
4. Tất cả những khuôn mẫu này đến từ đâu?
5. Độc thoại nội tâm tiêu cực
6. Vượt qua việc độc thoại nội tâm tiêu cực
7. Độc thoại nội tâm tích cực
8. Lợi ích của việc độc thoại nội tâm tích cực
9. Thực hiện các kỹ thuật độc thoại nội tâm tích cực
10. Tạo ra những tuyên bố tích cực
11. Lập trình niềm tin mới về bản thân
12. Làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn?
13. Lòng biết ơn có thể thay đổi chúng ta như thế nào?
14. Lòng biết ơn thiết thực để cuộc sống hạnh phúc hơn.