Đăng ký trở thành đại sứ Sứ Mệnh Kim Cương (DMI)

Việc đăng ký biểu mẫu này không đồng nghĩa với bạn đã trở thành Đại Sứ của chúng tôi. Sau khi điền đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn tham dự khóa học Hành Trình Trở thành đại sứ. Nếu không nhận được email hướng dẫn hãy liên hệ hotline để được hỗ trợ.