Công cụ cuộc sống số 10: Đừng bằng lòng khi chưa xứng đáng: Lỗi 75%, và những tính năng mơ ước cho chiếc xe mới của chúng ta.