Công cụ cuộc sống số 04: Nguồn gốc cổ xưa: Cây bút, Các bước & Sức Mạnh