Tên chương trình: NGÀY HỘI NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG – CHUYỂN HÓA TỪ BÊN TRONG ĐỂ TÁI SINH CHÍNH MÌNH
Thời gian: 19h-23h ngày 18/05/2023
Hình thức: Zoom Online
Giảng viên: Thầy Nguyễn Công Bình

Vé lẻ

1.000.000đ
  • 1 vé tham dự cho 1 người

Vé theo nhóm 3 người

1.500.000đ
  • Vé tham dự cho 3 người

Vé theo nhóm 5 người

500.000đ
  • Vé tham dự cho 5 người
Best choise