Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Năng Đoạn Kim Cương Nền Tảng cho người mới bắt đầu  × 1 3.000.000
Tạm tính 3.000.000
Tổng 3.000.000
Ưu đãi duy nhất ngay lúc này!!!
Ưu đãi duy nhất ngay lúc này khi đăng ký chương trình “90 ngày thực chiến đến tự do tài chính” nhận ưu đãi 77.5% cho khóa học 02 ngày “Tiền như hơi thở: Năng Đoạn Kim Cương chủ đề 01: Thành công bên trong – thành công bên ngoài”.
8.000.000đ 1.798.000

Ưu đãi sẽ biến mất khi bạn rời khỏi trang ngày.
  • Hãy nhấn thanh toán để chuyển sang bước hướng dẫn chuyển khoản.