Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
DCIG7 June 2023 Offline Đài Loan  × 1 39.152.400
DCIG7 June 2023 Online  × 1 28.000.000
Tạm tính 67.152.400
Tổng 67.152.400
  • Hãy nhấn thanh toán để chuyển sang bước hướng dẫn chuyển khoản.