Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bí Mật Quản Lý Cảm Xúc  × 1 1.500.000
Tạm tính 1.500.000
Tổng 1.500.000
Ưu đãi 1 lần duy nhất
Đăng ký thêm 1 vé tham dự chỉ với 197k thay vì 297k.
  • Hãy nhấn thanh toán để chuyển sang bước hướng dẫn chuyển khoản.