Welcoming Event for DCIG2 Advanced
Sự kiện chào mừng DCIG 2 Nâng cao

Click button bellow to enter class
Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên ứng dụng Zoom

Days
Hours
Minutes
Seconds

In Error case please open Zoom and chose “Join meeting”.
with ID  850 8404 2884 – Password: 391323

Nếu bị lỗi, hãy mở ứng dụng Zoom, chọn “Join / Tham gia cuộc họp”.
Sau đó nhập ID lớp học: 850 8404 2884 – Mật khẩu: 391323

CẦN HỖ TRỢ NHANH - HOTLINE: 0939.403.000 (ZALO - CALL)​